Szkolenie dla prawników w Kołobrzegu


V Ogólnopolska Konferencja Prawników, zorganizowana przez Zrzeszenie Prawników Polskich pod patronatem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary oraz prezydenta miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, odbyła się 16-18 kwietnia w Kołobrzegu.

Tradycyjnie już konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przybyli nas m.in. Maciej Żelazowski, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Ziemowit Książek, prokurator Rejonowy w Kołobrzegu, Włodzimierz Chróścik dziekan OIRP w Warszawie, inspektor Andrzej Szary, przewodniczący NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana we współpracy z adw. Maciejem Gutowskim, dziekanem ORA w Poznaniu, adw. Dariuszem Strzeleckim, dziekanem ORA w Gdańsku, adw. Justyną Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy oraz po raz pierwszy z Włodzimierzem Chróścikiem, dziekanem OIRP w Warszawie.  

W szkoleniu wzięło udział około 200 prawników oraz zaproszeni goście: SSN Michał Laskowski, prof. dr hab. adw. Piotr Kardas, prof. dr hab. SSA Małgorzata Manowska, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka oraz dr Alicja Czerederecka kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu im. Prof. Sehna w Krakowie.

W pierwszym dniu konferencji wykład wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka nt. ekspertyzy lingwistycznej jako dowodu w sprawie. W toku wykładu został przedstawiony zakres stosowania opinii lingwistycznych w postępowaniach karnych i cywilnych. Prelegentka, w szczególności zwróciła uwagę na przydatność analizy lingwistycznej w ustalaniu autorstwa wiadomości sms, wiadomości mailowych, jak również w weryfikowaniu wiarygodności zeznań świadków.

Następnie odbył się wykład dr Alicji Czeredereckiej na temat opinii psychologicznej w sprawach rodzinnych. Dr Czerederecka dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie psychologii, wskazała uczestnikom szkolenia elementy, które powinna zawierać prawidłowo sporządzona opinia psychologiczna a co za tym idzie kwestie, na które pełnomocnik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji tej opinii.

W piątek, 17 kwietnia, uczestnicy szkolenia i goście zostali powitani przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA oraz adw. Mariusza Paplaczyka, prezesa ZPP. Następnie odbył się wykład SSN Michała Laskowskiego, dotyczący postępowania odwoławczego w nowym modelu procedury karnej. Wskazano zmiany dotyczące postępowania odwoławczego, czyli model nowej apelacji.

W dalszej części prof. dr. hab. adw. Piotra Kardas wygłosił wykład na temat odpowiedzialności karnej lekarza za błąd w sztuce lekarskiej. Po krótkiej przerwie, prof. Kardas wygłosił kolejny wykład, dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wskazał m.in. ile cech procesu inkwizycyjnego ma nowy model procedury karnej, a ile czerpie z kontradyktoryjności. Zostały przedstawione najpoważniejsze zmiany wchodzące w życie od lipca w procedurze karnej szczególnie z punktu widzenia obrońcy.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. SSA Małgorzata Manowska, która podzieliła się z uczestnikami konferencji wiedzą na temat postępowania odwoławczego w postępowaniu cywilnym. Prof. Manowska zajmuje stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego, jest wybitnym procesualistą, przewodniczącą wielu komisji na egzaminach sędziowskich, adwokackich, w tym odwoławczych.

Tego samego dnia wieczorem uczestnicy szkolenia wzięli udział w Balu Prawnika, podczas którego sędzia Manowska otrzymała złotą odznakę ZPP za całokształt działalności związanej z krzewieniem humanizmu prawniczego i pielęgnowaniem najlepszych tradycji prawnictwa polskiego (termin przedwojenny). W trakcie Balu zostały również rozlosowane nagrody partnera C. H. Beck w postaci opracowań prawniczych, w tym komentarzy kodeksów cywilnego i postępowania cywilnego.

W toku całej konferencji R. Karlik sp. k. udostępnił również uczestnikom konferencji samochody i umożliwił przejażdżkę m.in. Jaguarem). Podczas balu uczestnicy konferencji bawili się przy muzyce orkiestry New Stars, a zabawa trwała do białego rana.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry