Kongres: geneza sporów w biznesie i sposoby ich rozwiązywania


Już po raz kolejny Naczelna Rada Adwokacka wspólnie z Izbą Adwokacką w Katowicach była organizatorem panelu prawniczego w ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się 11 października w Katowicach. W tym roku tematem przewodnim była geneza sporów w biznesie i sposoby ich rozwiązywania.

Adwokaci są jedynynm środowiskiem prawniczym, które organizuje panel na tym Kongresie.

Moderatorem dyskusji był adw. Roman Kusz, dziekan izby katowickiej, a do dyskusji zaproszeni zostali: adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelne Rady Adwokackiej, mecenas Wojciech Bergier, członek ORA w Krakowie, były doradca  konsula RP w Los Angeles, na co dzień członek  Los Angeles Bar Association oraz prof. dr hab. Bernadetta Fusch.

Tematyka  tegorocznego panelu sprawiła, że wśród licznie zgormadzonych słuchaczy przeważali przedstawiciele biznesu. Prelegenci, znający problem sporów w biznesie z  praktyki zawodowej, często uczestniczący w ich rozwiazywaniu, w interesujący sposób, poparty przykładami z życia, mówili o roli adwokata w biznesie, formach współpracy w kontekście wzajemnego zaufania i efektywności działania, sporządzaniu i czytaniu kontraktów, czy procedurach sądowych.

Dużo uwagi poświecono roli arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów, które to sposoby często stosowane są przy rozwiązywaniu sporów  w krajach Europy zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, a niestety nadal niedoceniane w naszym kraju. Z dużym zainteresowaniem słuchano wystąpienia adw. Wojciecha Bergiera, który przedstawił praktyki rozwiązywania sporów  w Stanach Zjednoczonych.

Wystąpienia prelegentów wywoła burzliwą dyskusję i skłoniły słuchaczy do zadawania licznych pytań. Kolejne spotkanie na EKG już w maju 2017r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/