Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników 23-26 maja w Warszawie

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza adwokatów poniżej 45. roku życia na Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA - Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers), który odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria w dniach 23-26 maja, pod patronatem NRA, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

AIJA jest międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Jest jedyną tego rodzaju globalną organizacją, liczącą obecnie około czterech tysięcy członków i działającą już od 55 lat. AIJA umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę prawników z różnych krajów oraz zdobywanie wiedzy na temat treści i stosowania prawa w tych krajach.

Mający się odbyć w Warszawie kongres zgromadzi ok. 250 prawników z różnych krajów. W ramach kongresu odbędą się dwa seminaria o charakterze merytorycznym, pierwsze – poświęcone prawu spółek i zasadom corporate goveranance, a drugie – poświęcone relacjom pomiędzy wewnętrznymi prawnikami przedsiębiorstw a prawnikami zewnętrznymi. W obu seminariach uczestniczyć będą także licznie zaproszeni prawnicy przedsiębiorstw. Ponadto w trakcie Kongresu odbędą się spotkania 18 komisji AIJA, zajmujących się różnymi dziedzinami prawa i praktyki prawników.

Oprócz spotkań merytorycznych, każdego dnia przewidziany jest program wieczorny umożliwiający zapoznanie międzynarodowych prawników, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu. W ramach spotkań wieczornych odbędzie się uroczysta kolacja w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Gala na Zamku Królewskim/Arkadach Kubickiego. Ponadto uczestnicy Kongresu AIJA będą mieli okazję poznać na wspólnym środowym koktajlu wieczornym w Villa Foksal w Warszawie prawników biorących udział w Warsaw Arbitration and Mediation Days organizowane m. in. przez ICC Poland, Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie czy też Sąd Arbitrażowy Lewiatan przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokaci, którzy zarejestrują się na Kongres otrzymają bezpłatnie członkostwo w AIJA do końca 2018 r. Ponadto mogą oni zarejestrować się za najniższą opłatę rejestracyjnych dla prawników z kancelarii.

Adwokaci Warszawscy otrzymają także 6 punktów szkoleniowych w ramach szkolenia zawodowego.

Strona Kongresu AIJA w Warszawie:

https://www.aija.org/en/event-detail/378

Strona Warsaw Arbitration and Mediation Days:

https://www.warsawarbitration.pl/

W przypadku wszelkich pytań uprzejmie prosimy o kontakt z adw. Anną Wyrzykowską, koordynującą prace organizacyjne kongresu w ramach AIJA (anna.wyrzykowska@wkb.pl). 

Serdecznie zapraszamy!

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry