Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego odbędzie się od 2 do 4 lutego br. w Warszawie. Udział jest bezpłatny.

Kongres organizują INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami partnerskimi - Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich.

Trzydniowa debata jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce."

Dla prawników szczególnie interesujące będą panele drugiego dnia Kongresu, 3 lutego. Omawiane będą m.in. kwestie dotyczące propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmian w projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, finansowania poradnictwa prawnego oraz działalność prawników pro bono. Uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania: czy w 2015 r. wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej? Jak wpłynie ta ustawa na istniejące rozwiązania na poziomie gmin i powiatów? Jakie działania będą musiały zostać podjęte przez władze samorządów lokalnych? Czy ustawa zmieni sytuację setek organizacji i instytucji świadczących poradnictwo?

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych, biur porad obywatelskich.

Naczelna Rada Adwokacka zachęca adwokatów do aktywnego udziału w Kongresie, by głos Palestry w ważnej dyskusji był wyraźny. Rejestracja uczestników dla przedstawicieli Adwokatury jest przedłużona do 20 stycznia. Informacje o rejestracji adwokatów można uzyskać pod adresem inpris@inpris.pl, lub pod telefonem tel. 504 986 243 lub 503 042 123

(zobacz program Kongresu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski