Konkurowanie jakością - konferencja dla adwokatów i mediatorów


"Konkurowanie jakością – technika prowadzenie rozmowy w negocjacjach i mediacjach" to temat konferencji, na którą 16 i 17 września w Krakowie zaprasza Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji NRA, Centrum Mediacyjne NRA oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Program konferencji:

Konkurowanie jakością – technika prowadzenie rozmowy w negocjacjach i mediacjach. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu.

Piątek, 16 września 2016r.

Miejsce: sala im. Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

9.30 – 9.45 Rejestracja

9.45 – 10.00. Otwarcie konferencji, dr habil. Dobrosława Szumiło Kulczycka, adw. Katarzyna Przyłuska, adw. dr Małgorzata Kożuch

10.00 – 14.00 Warsztaty active listening

jak efektywnie pozyskiwać informacje na spotkaniach negocjacyjnych i mediacyjnych, słuchanie i zadawanie pytań, pytania niezadane – co znaczą.

prowadzi Kimberly Schneider z USA, mediator i trener mediatorów,

zapewnione tłumaczenie symultaniczne

14.00-16.00 Lunch time

16.00 – 18.00 Mediować w praktyce, a nie teorii. Kluczowe punkty zwrotne w postępowaniu mediacyjnym.

Sprawy gospodarcze – adw. dr Małgorzata Kożuch,

Sprawy rodzinne i nieletnich – adw. Michalina Zierzchowska-Ochałek,  r.pr. Małgorzata Roszkowska

Sprawy szkód medycznych i ubezpieczeniowych – adw. Katarzyna Ząbkiewicz, mediator CEDR Karolina Jackowicz

Wymiana doświadczeń dotyczących praktyki

Dyskusja z udziałem praktyków krajowych i zagranicznych

19.30 – 21.30 Wieczór przy winie – adwokatura jest także kobietą.

Miejsce: klub Adwokatów, ul. Sławkowska 1

Vice Dziekan adw. Katarzyna Pruszyńska Gajowniczek ORA Warszawa, Dziekan adw. dr Agnieszka Zemke Górecka ORA Białystok, adw. Janina Banaszewska, ORA Wrocławadw. Małgorzata Weredyńska Członek ORA Kraków,  Pokój Adwokacki adw. Joanna Parafianowicz

Pierwszy krok do..., Rozpoznawalność na rynku, praktyka zawodowa u progu kariery i u jej schyłku, życie rodzinne i zawodowe, szklany sufit, praktyka indywidualna czy w spółkach.

Dzień drugi

Sobota, 17 września 2016r.

Miejsce: Klub Adwokatów, ul. Sławkowska 1

10.00-13.30 Ujednolicenie praktyki mediatorów Centrum Mediacyjnego NRA

Najnowsze zmiany w przepisach o mediacji – Prezes Centrum Mediacyjnego NRA

adw. Katarzyna Przyłuska Ciszewska, adw. dr Tomasz Cyrol, adw. Fryderyka Kulesza

 dyskusja

14.00 – zakończenie konferencji

14.15 – Mój Kraków. Spacer po miejscach mniej znanych


Udział w konferencji jest bezpłatny, adres do rejestracji: centrum.mediacji@adwokatura.pl (w tytule maila proszę wpisać rejestracja na konferencje)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry