Konkurs dla aplikantów na wystąpienie w panelu dot. prawa rodzinnego

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zaprasza aplikantów, studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką prawa rodzinnego do uczestnictwa w konkursie na wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas VI KONFERENCJI NAUKOWEJ POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU „PRAWO RODZINNE”.

Konferencja odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Gdańska, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Regulamin udziału w konkursie na wystąpienie dostępny jest na stronie http://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/konferencja/2021/regulamin_konkursu_dla_apl_stud_i_dokt_-_2021.doc

Osoby zainteresowane wystąpieniem z referatem podczas konferencji proszeni się o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2021 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
  • Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 18 listopada 2021 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.

Aplikantów, studentów i doktorantów zainteresowanych uczestnictwem biernym w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów Konferencji zapraszamy dnia 18 listopada 2021 roku do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni do sali nr 126 (mała aula, I piętro).

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.adwokatura.gdansk.pl oraz profilu Facebook.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry