LegalTech Forum 11 kwietnia

  • Perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce, sztuczna inteligencja (AI) w kancelarii prawnej oraz nowe regulacje prawne związane z prawem nowych technologii – to tematy przewodnie #LegalTech Forum 2024.
  • Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie.
  • Naczelna Rada Adwokacka objęła Forum patronatem.

W trakcie konferencji:
na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omawiane będą perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce.

Uczestnicy podejmą próbe odpowiedzi na pytania:

  • jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce,
  • jaka jest przyszłości zawodów prawniczych w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji,
  • jak zwiększyć efektywność pracy kancelarii dzięki wdrożeniu metodologii legal design,
  • stan prac legislacyjnych na szczeblu UE i krajowym w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem AI Act.

 
Prelegentami na wydarzeniu będą doświadczeni eksperci, praktycy, przedstawiciele firm informatycznych oraz środowiska akademickiego, w tym m.in.: prof. Wlodzislaw Duch (keynote speaker), Katarzyna Abramowicz, dr Aleksandra Auleytner, dr Gabriela Bar, dr Adam Behan, Justyna Białowąs, Anna Bober-Kotarbińska, dr dr Maciej Chrzanowski, Cezary Dołęga, Tomasz Grzegory, dr Anna Partyka-Opiela, PhD, Artur Piechocki, prof. Przemysław Polański, prof. Grzegorz Sibiga.
 
Moderatorem wszystkich paneli będzie mec. Tomasz Zalewski.
 
Termin: 11 kwietnia 2024 r.; godz.: 10:00-17:00.
Miejsce: Hotel Intercontinental, Warszawa.
 
Ponadto, każdy uczestnik konferencji otrzyma wydrukowany raport LegalTech 2024.

 
Szczegóły oraz harmonogram na stronie Beck Akademia:

X Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2024 r. i nowe wyzwania - Beck Akademia

 

(czytaj ulotkę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski