Łódź: „Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny” - konferencja

Konferencja naukowa pt. „Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny” odbędzie się 1 grudnia 2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusja dotyczyć będzie roli wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa, obecnej kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i kierunkom jego zmiany w kontekście reform proponowanych przez polityków.

Swoje wystąpienia w ramach konferencji wygłoszą: adwokat Renata Degener, zastępca Kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, prof. dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Akademia Leona Koźmińskiego, adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat prof. dr hab. Jacek Skrzydło, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Krzysztof Grajewski, Uniwersytet Gdański.

(zobacz program konferencji)

Do udziału w konferencji zaprasza adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Za udział w konferencji przyznane są 4 punkty doskonalenia zawodowego.

Udział jest bezpłatny.

Początek debaty o godzinie 10:00 w Auli Zielonej  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry