Międzynarodowa konferencja dot. zagadnień reprywatyzacyjnych 29-30 czerwca

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zagadnień reprywatyzacji pt.: „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution” odbędzie się 29-30 czerwca w Warszawie. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie swoim patronatem.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Loyola Marymount University, Loyola Law School, Los Angeles.

Konferencja będzie pierwszą tak kompleksową próbą podjęcia dyskusji na tematy związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego w okresie powojennym w państwach bloku komunistycznego. Prelegentami będą zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji państwowych, jak również praktykujący adwokaci i radcowie prawni. W konferencji wezmą także udział zagraniczni goście pochodzący z krajów, które posiadają podobne doświadczenia historyczne do Polski, a które wprowadziły w życie przepisy związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego w okresie powojennym.

Szczegółowy program konferencji, jak również formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem www.restitutionconference.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry