Międzynarodowa Konferencja „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika” - 18-19 czerwca 2021

W dniach 18-19 czerwca 2021 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje Międzynarodową Konferencję „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”.

Celem konferencji jest podkreślenie udziału pełnomocnika-adwokata w mediacji, którego aktywność stanowi niezbędny element jej przeprowadzenia, jak też gwarancję prawidłowo sporządzanych ugód, które podlegają zatwierdzeniu przez sąd. 

Adwokatura powinna wykazać szczególną aktywność, skierowaną na promowanie udziału pełnomocnika w mediacji, jak też podkreślenie wagi wiedzy prawniczej mediatorów uczestniczących w rozwiązywaniu sporów. W obecnym czasie zyskuje to szczególne znaczenie z uwagi na liczne propozycje legislacyjne, dotyczące wprowadzenia obligatoryjnej próby mediacyjnej w określonych kategoriach spraw. 

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: w formie Livestream i na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane wkrótce.

(czytaj program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry