Międzynarodowe mechanizmy ochrony praworządności - konferencja


O międzynarodowych mechanizmach monitorowania i egzekwowania praworządności oraz o roli sądów europejskich w ochronie praworządności i praw człowieka rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 21 października w Warszawie. Organizatorem jest Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Debatę otworzą wykłady prof. dr hab. Hanny Suchockiej, która w latach 2015-2016 pełniła funkcję pierwszej wiceprzewodniczącej Komisji Weneckiej oraz dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. 

- W debacie chcielibyśmy przybliżyć kompetencje międzynarodowych organizacji, w szczególności sądowych  i pozasądowych mechanizmów ochrony praworządności, zakres ich oddziaływania, skuteczność a także rolę w kształtowaniu rządów prawa – mówi adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Prelegenci przybliżą kompetencje w zakresie ochrony praworządności i praw człowieka Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rady Europy (RE), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Paneliści odpowiedzą m.in. na pytania czym różnią się od siebie mechanizmy kontroli praworządności funkcjonujące w ramach tych organizacji oraz, czy i w jaki sposób profesjonalni pełnomocnicy mogą wykorzystać te mechanizmy w swojej pracy.

W drugiej części konferencji omawiane będą instrumenty prawne, którymi dysponują sądy europejskie – Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz). Zaproszeni eksperci zastanawiać się będą, czy potencjał sądów europejskich jest optymalnie wykorzystywany na poziomie krajowym, zwłaszcza w państwach, w których dochodzi do naruszeń praworządności.

Udział w konferencji potwierdzili także: r.pr. Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Marcin Walecki z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE/ODHIR, prof. dr hab. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych PAN, prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Konferencja odbędzie się 21 października w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (wejście od ulicy Bagno, budynek C, 5 piętro, Sala Warszawa-Berlin)

(zobacz szczegółowy program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/