Migracja a prawa człowieka: międzynarodowy kongres prawniczy

Międzynarodowy Kongres Prawniczy nt. "Migracja a prawa człowieka" odbędzie się 28-29 listopada w Strasburgu, w siedzibie Rady Europy. 

Konferencja odbędzie się w pięciu językach roboczych: angielskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. W wypadku delegacji polskiej, liczącej ponad 15 prawników, zapewnione zostanie tłumaczenie na język polski. 

Kongres organizowany jest we współpracy z Radą Europy i stąd też stanowi oficjalną platformę dialogu pomiędzy Radą Europy a praktykującymi prawnikami. Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia będą koncentrowac się na kwestiach praktycznych, nieodzownych z punktu widzenia codziennej praktyki prawniczej. 

(szczegółowy program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/