Monachium: seminarium nt. spraw międzynarodowych klientów

Seminarium „Legal advice on cross-boarder agreements”, organizowane przy wsparciu niemieckich samorządów adwokackich, odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 r. w Monachium. Seminarium będzie dotyczyć  tego co należy, a czego nie należy robić w pracy nad sprawami międzynarodowych klientów.

Wśród poruszanych zagadnień będą:

- Jak wybrać i współpracować z zagranicznymi doradcami?
- Jak uniknąć błędów w przygotowywaniu umów w języku obcym?
- Jak uniknąć pułapek w transgranicznych transakcjach korporacyjnych?
- Prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach z różnych jurysdykcji. Będą poruszać tematy w bardzo praktyczny sposób i pozostawiać wystarczającą przestrzeń do dyskusji i wymiany informacji.

Opłata rejestracyjna dla członków UIA uiszczona przed 16.02.2018 – 395 euro, a dla osób poniżej 35 r.ż – 345 euro.
Opłata rejestarcyjna dla osób niebędących członkami UIA – uiszczona przed 16.02.2018 - 445 euro, a dla osób poniżej 35 r.ż – 395 euro
Opłata obejmuje udział w spotkaniu powitalnym (koktajl) w dniu 15 marca br., udział w seminarium, przerwy kawowe, lunch w dniu 16 marca 2018 oraz materiały na seminarium.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Liczba zgłoszeń ograniczona, organizatorzy zastrzegają prawo zamknięcia list uczestników po wyczerpaniu dostępnych miejsc.
Język roboczy seminarium – angielski.
Dla chętnych istnieje możliwość zarezerwowania hotelu na preferencyjnych warunkach, w tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym hotelem. Lista hoteli w załączonej broszurze.


(zobacz program wraz z informacją o hotelach oraz formularz zgłoszeniowy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski