"Mowa bez nienawiści" - konferencja we Wrocławiu 16 listopada

Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw człowieka przy NRA zapraszają na konferencję pt. "Mowa bez nienawiści". Odbędzie się ona 16 listopada we Wrocławiu.

Wystąpienie inaugurujące wygłosi Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Moderatorem pierwszego panelu będzie adw. dr hab. Michał Balcerzak, prof. nadzw. UMK.

  1. Przejawy mowy nienawiści w zatrudnieniu i usługach, a cywilnoprawna ochrona pokrzywdzonych w praktyce orzeczniczej - r.pr. Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
  2. Mowa nienawiści – pojęcie prawa karnego - Marcin Sośniak, Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole ds. Równego Traktowania BRPO.
  3. Dekalog anty-hejterski. Propozycja autorska - Eryk Mistewicz, Prezes Instytutu Nowych Mediów.
  4. W kręgu inwektywy - prof. Bogusław Bednarek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Dyskusja.

 

12.20-13.00      Lunch.

Moderatorką drugiego panelu będzie adw. dr Anna Demenko, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.

  1. Granice swobody wypowiedzi w demokratycznym społeczeństwie europejskim. Orzecznictwo europejskiego trybunału praw człowieka - r.pr.  Magda Krzyżanowska-Mierzewska, emerytowana prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  2. Mowa nienawiści a prawo karne. Wybrane przypadki – sędzia Artur Kosmala, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, III wydział karny, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
  3. Konsekwencje wywołane słowem w aspekcie prawa cywilnego – sędzia Dorota Stawicka–Moryc, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział II Cywilny-Odwoławczy, Koordynator ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Koordynator ds. edukacji prawnej.
  4. Rola samoregulacji i współregulacji w przeciwdziałaniu mowie nienawiści – fikcja czy realny instrument oddziaływania? - adw. Anna Wilińska-Zelek, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.
  5. Dyskusja.

14.50-15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji - adw. Maciej Loga, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

 Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 14 listopada 2019 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników)*.

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

 

(czytaj zaproszenie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry