Nabór na szkolenie w Barcelonie w ramach NETPRALAT w lipcu

Zapraszamy do rekrutacji na kolejne międzynarodowe szkolenie w ramach projektu NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training), które odbędzie się w Barcelonie w dniach 9-11lipca 2019 r.

Jesteś adwokatką/adwokatem i prowadzisz sprawy z zakresu prawa karnego? Interesujesz się prawami osób zatrzymanych i standardami praw człowieka w postępowaniu karnym? Masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i gotowość do prowadzenia szkoleń praktycznych dla prawników? Biegle władasz językiem angielskim i chcesz współtworzyć europejską platformę prawników-karnistów? Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze na szkolenie “Train the Trainer — training course for criminal defence advocates” organizowanego w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT.

(czytaj ogłoszenie o naborze)

Szkolenie odbędzie się w Barcelonie w dniach 9-11 lipca 2019 r.

Udział szkoleniu jest nieodpłatny (organizatorzy projektu pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia).

Termin na przesyłanie zgłoszeń: 14 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia w formie formularza aplikacyjnego należy przesłać na adres: dyrektor@nra.pl

Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training) jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatek/ów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Naczelna Rada Adwokacka realizuje ww. projekt wraz z partnerami z Holandii - Uniwersytet Maastricht, Hiszpanii - Catalan Bar Council oraz IRIDIA Centre per la defensa dels drets humans, Litwy - Human Rights Monitoring Institute oraz Luksemburga - European Legal Interpreters and Translators Association – EULITA.

Projekt NETPRALAT finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Program Justice (2014–2020).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry