Nadchodzące konferencje dla izby warszawskiej


Szkolenie, wykład oraz spotkanie Sekcji Prawa Mody przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, to nadchodzące wydarzenia w warszawskiej izbie. 

23 maja, z inicjatywy adw. Magdaleny Korol i adw. Anny Atanasow odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Sekcji prawa mody przy ORA w Warszawie. Adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału - początek o godz.18:00 do sali Klubowej, do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej, Al. Ujazdowskie 49.

25 maja, o godz. 18.30 odbędzie się wykład mec. Alastair Hodge z Anglii pt. "Advocacy Training, Skills and Anecdotes”. Na wydarzenie zapraszają Komisja ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie wraz z Sekcją Prawa i Postępowania Karnego przy ORA w Warszawie oraz Institute of Advanced Legal Skills.

Wykład odbędzie się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49), sala im. H. Krajewskiego.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia nalezy przesyłać do do 24 maja 2017 r. na adres: international@ora-warszawa.waw.com

 

26-30 maja, Fundacja Institute of Advanced Legal Skills zaprasza na szkolenie pod tytułem The Advocacy Academy dla wszystkich, którzy mówią w jęz. angielskim. 

Kurs jest prowadzony przez wybitnych trenerów z Advocacy Training Council w Wielkiej Brytanii i odbędzie się na WPiA UW. Kurs trwa 30 godzin i prowadzony jest w formie praktycznych warsztatów w małych grupach. Celem jest wykształcenie następujących umiejętności prawniczych:
• Planowanie strategii w sprawach cywilnych
• Przygotowanie i analiza pozwu/odpowiedzi na pozew
• Zadawania pytań świadkom na rozprawach
• Wygłoszenie sędziom „opening speech” and „closing speech” (mowy wstępnej/końcowej)
• Analiza wpływu prawa UE na sprawy „narodowe” i współpraca z sędziami narodowymi w sprawach „europejskich”

Koszt szkolenia oraz wszelkie dodatkowe informacje: (czytaj więcej

Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie przyznała uczestnikom szkolenia po 2 punkty za każdy wykład po przedstawieniu certyfikatu udziału.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry