Nagranie konferencji "Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy"

Nagranie transmisji konferencji naukowej "Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy", która odbyła się 22 października w Radomiu, jest dostępne na kanale YouTube. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Nagranie dostępne jest na kanale Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Radomskich Spotkań Prawników” – wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział Radom, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu oraz Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 

Program konferencji (22.10.2021, Aula Główna UTH Radom)

Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy

Wprowadzenie: aksjologiczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania tajemnicy zawodowej

• dr Wojciech Wojtyła, UTH Radom; Aksjologiczne uwarunkowania tajemnicy zawodowej
• adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, UŁ; Tajemnica zawodowa w prawie międzynarodowym

Panel I - Tajemnica zawodowa z perspektywy osoby chronionej tajemnicą

(moderator: adw. dr Monika Strus–Wołos)

• adw. dr hab. Szymon Pawelec; prof. UW; Ochrona klienta prawnika
• prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; Tajemnica lekarska i dziennikarska – wybrane aspekty prawne
• dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi; Ochrona pacjenta
 

Dyskusja

Panel II -Tajemnica zawodowa z perspektywy jej piastuna

(moderator: adw., dr Andrzej Malicki, adw.)

• prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, UWr; Tajemnica adwokacko-radcowska w procesie cywilnym
• dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. UTH Radom, Tajemnica lekarska
• red. Wojciech Tumidalski, Tajemnica dziennikarska
• prok. Paweł Banach, Prok. Rej. Lublin; Zwolnienie z tajemnicy przez prokuratora i sąd
 

Dyskusja
 
Panel III - Tajemnica zawodowa w orzecznictwie

(moderator – r. pr., dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom)

• dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, SSO Katowice; Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów cywilnych
• SSN Jarosław Matras, Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów karnych
• Sędzia WSA w Warszawie, Jarosław Łuczaj; Tajemnica narady sędziowskiej
 Dyskusja

 Zakończenie konferencji

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry