Nagranie szkolenia o e-doręczeniach na stronie Palestry

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przeprowadziła na platformie ZOOM szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat E-doręczeń według ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c. Nagranie dostępne jest na portalu palestra.pl.

Nagranie dostępne jest po zalogowaniu się na stronie palestra.pl:

(przejdź do linku z nagraniem)

Prelegent: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego, postępowania cywilnego, informatyzacji sądownictwa, mediów elektronicznych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry