Nagranie szkolenia Przemoc domowa – co każdy adwokat i adwokatka wiedzieć powinien

  • Dostępne jest nagranie szkolenia "Przemoc domowa – co każdy adwokat i adwokatka wiedzieć powinien".
  • Link do nagrania znajduje się na stronie e-Palestry.
  • Szkolenie zorganizowały: Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Edukacji Prawnej NRA, Zespół ds. Kobiet przy NRA, Komisja Praw Człowieka przy NRA, Komisja ds. Równego Traktowania przy NRA, Komisja Wizerunku NRA.


Szkolenie jest częścią akcji „Adwokatura przeciwko przemocy” – projektu edukacyjnego skierowanego do uczennic i uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceów, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

Projekt „Adwokatura przeciwko przemocy” będzie realizowany w ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

(czytaj więcej o akcji Adwokatura przeciwko przemocy)

Szkolenie poprowadziła Renata Durda – certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Nagranie znajduje się na stronie e-Palestry (przejdź do strony z nagraniem)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski