Nagranie szkolenia: Wojna w Ukrainie a ochrona praw dziecka

Zapraszamy do obejrzenia nagrania szkolenia na temat "Wojna na Ukrainie a ochrona praw dziecka", które zostało zarejestrowane 1 marca br.

Szkolenie zorganizowały Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Nagranie można obejrzeć na e-Palestrze w zakładce "Wykłady wideo"

(przejdź do strony z nagraniem)

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich zainteresowanych aplikantek, aplikantów, adwokatek i adwokatów, w szczególności tych gotowych w najbliższym czasie udzielać pomocy pro bono osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Podczas szkolenia zostały omówione kwestie:

  • przekroczenia granicy przez dziecko w towarzystwie jednego rodzica, krewnych, osób obcych lub samodzielnie,
  • dziecko w procedurze w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej i krajowej (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),
  • dziecko w procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),
  • prawa dziecka do edukacji, opieki zdrowotnej, socjalnej – zagadnienia wybrane


Szkolenie poprowadziła adw. Justyna Wróbel.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry