Nagranie z repetytorium z konstrukcji apelacji w sprawach karnych dostępne

W imieniu Komisji Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz redakcji miesięcznika „Palestra”  zapraszamy szczególnie aplikantów adwokackich 1 roku na ogólnopolskie zajęcia repetytoryjne z konstrukcji apelacji w sprawach karnych przed kolokwium rocznym. Nagranie z 10 września br. jest dostępne na stronie e-Palestry, po zalogowaniu.

Prowadzący – Henryk Komisarski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Wykład jest adresowany przede wszystkim dla aplikantów adwokackich i jest dostępny tylko po zalogowaniu w Portalu „Palestry” w zakładce „e-Palestra”.

(przejdź do strony)

Za udział w webinarze nie są przyznawane punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego. W przypadku nieposiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji na https://palestra.pl/pl/zaloguj .

W imieniu Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA

adw. Marcin Derlacz – przewodniczący

adw. Maria Kozłowska – sekretarz

Wykład z uwagi na rozmiar zamieszczony jest w 2 częściach.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry