Nierówne traktowanie uchodźców w Polsce - debata online 20 kwietnia

Komisja do spraw Równego Traktowania przy NRA zaprasza na debatę online: „Lepsi i gorsi. Nierówne traktowanie uchodźców w Polsce”. Debatę zaplanowano na 20 kwietnia godz. 17.00.

Podczas debaty zostanie poruszony temat zróżnicowania w podejściu do uchodźców w Polsce w zależności od ich pochodzenia, przynależności etnicznej oraz miejsca przekroczenia granicy RP.

Udział w debacie potwierdzili:

Adw. Małgorzata Jaźwińska - adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji na temat praw człowieka, praw migrantów i uchodźców. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Apl. adw. Alicja Sukiennik - aplikantka adwokacka związana z Fundacją Ocalenie. Pełnomocniczka w sprawach osób przekraczających granicę z Białorusią.

Marcin Sośniak - dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Adw. Anna Błaszczak - Banasiak - adwokatka, prawniczka, aktywistka; wieloletnia dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO; od stycznia 2022 r. dyrektorka Amnesty International Polska

Debatę otworzą Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati oraz przewodnicząca Komisji do spraw Równego Traktowania przy NRA adw. dr Katarzyna Golusińska.

Początek debaty 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00, planowane zakończenie o godzinie 19:00.

Debata będzie tłumaczona na język migowy.

Debata zostanie przeprowadzona online, z transmisją na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube oraz na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej na Facebooku.

Bezpośredni link do transmisji na YouTube: (przejdź do linku transmisji)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry