„(Nie)świadomość prawna Polaków” - konferencja 7 marca

„(Nie)świadomość prawna Polaków” - to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, współorganizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego, która odbędzie się 7 marca w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie.  

Konferencja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zostaną omówione wyniki badań jakie zostały przeprowadzone we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Druga część dotyczyć będzie tego, co i jak wpływa na poziom wiedzy prawnej, autorytet sądów, jaki to ma wpływ na codzienne życie oraz funkcjonowanie państwa w szerszej perspektywie czasowej, a także działań już podejmowanych i tych, które należy podjąć.

(zobacz szczegółowy program konferencji)

Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności prawnicy, nauczyciele, kuratorzy oświaty, podmioty samorządowe i społeczne, rzecznicy oraz dziennikarze.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl do 29 lutego br. Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji. Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.

Szczegóły na stronie (zobacz na stronie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/