Niezależność sądów i trybunałów tematem konferencji NRA


Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na konferencję naukową pt.: „Niezależności sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”. Odbędzie się ona 5 marca br. w Warszawie.

Trójpodział władzy jest podstawową zasadą demokratycznego państwa prawa. Czy nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zamieszanie związane z wyborem nowych sędziów TK, a także czekająca nas w najbliższym czasie reforma ustroju sądów powszechnych mogą tę zasadę podważyć? Na czym polega wartość niezależności sądów i niezawisłości sędziów? Na te i inne pytanie będą starali się odpowiedzieć nasi prelegenci, wśród których nie zabraknie znakomitych konstytucjonalistów i ekspertów praw człowieka.

Udział w konferencji wezmą: sędzia SN Katarzyna Gonera, prof. Ryszard Piotrowski, sędzia TK w stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski, adw. dr hab. Szymon Byczko, sędzia Waldemar Żurek, RPO - dr Adam Bodnar, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, Barbara Grabowska Moroz z HFPCz, dr Dagmara Rajska oraz Łukasz Bojarski, prezes INPRIS. Słowo wstępne pt.: „Jak to robią Brytyjczycy“ wygłosi prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Początek o godz. 10.00 (od 9.30 rejestracja gości) w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie (sala 316, 3 piętro).

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 1 marca 2016 r., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Udział w konferencji naukowej zapewnia adwokatom i radcom prawnym 7 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy.

 

czytaj szczegółowy program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/