Nowe wykłady wideo na e-Palestrze

Zapraszamy do odwiedzania zakładki "Wykłady wideo" na stronie e-Palestry, gdzie publikowane są nagrania szkoleń dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

 

Wykłady wideo publikowane sa sukcesywnie na stronie: https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich dotyczący języka jako narzędzia wprowadzającego inkluzywność, zapewniającego równe traktowanie i poszanowanie godności oraz różnorodności.

Wykładowca – adw. Michał Chochoła – adwokat, mediator, bioetyk. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach oraz Komisji ds. równego traktowania przy NRA.W swojej praktyce zajmuje się problemami osób LGBTQA+ oraz prawnymi aspektami zakażenia wirusem HIV. Pracuje także z parami nieheteronormatywnyni w celu wypracowania między nimi umów, gwarantujących minimum praw partnerskich - wobec braku takich unormowań na gruncie systemowym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był uczestnikiem studiów III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Link do wykładu:

https://palestra.pl/pl/e-palestra/3/2023/chochola-jezyk_jako_narzedzie_wprowadzajace_inkluzywnosc

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na  wykład dotyczący zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Wykładowca – adw. Agnieszka Staszków-Bularz – jest certyfikowanym mediatorem w sprawach cywilnych i rodzinnych. Angażuje się w działalność pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którego była pomysłodawcą. Aktywna uczestniczka prac samorządowych i koordynator wielu projektów z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Fundacją Human DOC jako koordynator i ekspert w zespole tworzącym program dla przyszłych prawników o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestniczka licznych konferencji i edukator z zakresu zagadnień dotyczących osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. powołana została do prac w Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. została nagrodzona w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek w kategorii „Życie zawodowe”. W 2018 r. zdobyła wyróżnienie w konkursie „Kobieta Adwokatury 2017” przyznawanym przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Link do wykładu:

https://palestra.pl/pl/e-palestra/2/2023/bularz-bon_ton_wobec_osob_z_niepelnosprawnosciami


Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich dotyczący najnowszych zmian w zakresie Kodeksu spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa holdingowego.

Wykładowca – adw. dr Andrzej Dmowski – doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident w Irlandii – Certified Public Accountant inIreland, biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych – CertifiedFraud Examiner, międzynarodowy audytor wewnętrzny – Certified Internal ControlsAuditor, biegły sądowy z zakresu finansów, biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies – Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW),Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Link do wykładu:

https://palestra.pl/pl/e-palestra/1/2023/dmowski-najnowsze_zmiany_w_zakresie_kodeksu_spolek_handlowych

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry