Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich - szkolenie 17 listopada

Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej serdecznie zaprasza na drugą część szkolenia pt. „Nowy model postępowania w sprawach nieletnich. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”, które odbędzie się 17 listopada 2022 r. w godzinach 18.00-20.00 na platformie zoom.

Druga część szkolenia poświęcona zostanie etapowi wykonawczemu postępowania w sprawach nieletnich. Prelegenci omówią kwestie zadań sądu rodzinnego na etapie wykonawczym, zasad umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz wiążących się z tym konsekwencji dla praw nieletniego. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie instytucji prawnych ingerujących w prawa nieletniego, takich jak kontrole osobiste, kontrola korespondencji, czy umieszczenie w izbie adaptacyjnej. Obok tego tematem szkolenia będą także środki probacyjne dostępne dla nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz prawne sposoby readaptacji nieletnich w społeczeństwie.

Link do rejestracji na szkolenie:
https://zoom.us/meeting/register/tJYqdeyhqjMjH9e2BCKeFjkfyXQGA2eed0sJ

Informacje organizacyjne:
Za udział w wydarzeniu przewiduje się wystawienie zaświadczeń oraz przyznanie 2 pkt DZ.

Prośbę o wystawienie zaświadczeń należy kierować pod adres e-mail: dzial.osobowy@nra.pl

Szkolenie poprowadzą:


Katarzyna Wiśniewska - adwokatka, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego UJ, autorka licznych publikacji naukowych i popularno – naukowych z zakresu praw człowieka, koordynatorka wielu projektów europejskich i międzynarodowych na temat praw człowieka, praw procesowych i praw nieletnich, członkini Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także Legal Experts Advisory Panel przy organizacji Fair Trial International. W 2015 r. została laureatka pierwszego miejsca w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars among Lawyers. Leaders of tomorrow”. Zawodowo przez ponad 11 lat związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której m.in. koordynowała działaniami Programu Spraw Precedensowych. W roku akademickim 2021/2022 pracowała na Uniwersytecie w Luksemburgu w Katedrze Europejskiego Prawa Karnego.


Marcin Wolny – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor publikacji z obszarów postępowania karnego i postępowania w sprawach nieletnich, koordynator projektów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odpowiedzialny za monitoring procesu legislacyjnego pod kątem zagrożeń dla praw człowieka i zasady praworządności.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry