Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich - szkolenie online

Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w godzinach 18.00-21.00 na platformie zoom.


Link do rejestracji na szkolenie:

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEudu6tqz4rEtY_Jcoo4l8MhPSLfrmU2G62

 

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na praktyczne konsekwencje zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po blisko 40 latach funkcjonowania poprzedniego aktu prawnego, ustawodawca zdecydował się przyjąć nową ustawę regulującą postępowanie dotyczące odpowiedzialności nieletnich z tytułu demoralizacji i czynów karalnych, która obowiązuję od 1 września 2022 r. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą wiedzę na temat nowych regulacji w aspekcie prawnym i psychologicznym.

 

Szkolenie poprowadzą:

psycholog Elżbieta Szadura-Urbańska

adw. dr Katarzyna Wiśniewska

adw. Marcin Wolny

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski