Konferencja "Adwokatura - historia, współczesność, przyszłość"

Z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu organizuje konferencję naukową pt.: „Adwokatura – historia, współczesność, przyszłość”, która odbędzie się 16 czerwca br. w Jarosławiu.

Celem konferencji jest konfrontacja poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków prawa na temat idei samorządu adwokackiego w Polsce.  

Organizatorzy zapraszają szczególnie praktyków do udziału w konferencji. Zgłoszenia (z podaniem tytułu i stopnia naukowego i danych do faktury oraz wskazanie formy wystąpienia – głos w dyskusji/referat) przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r. pod adresem: konferencjajaroslaw2018@gmail.com Dodatkowych informacji udziela dr Tomasz J. Kotliński (tel. 604 599 981)

Koszt udziału w konferencji to 200 zł, opłatę należy uiścić do 27 kwietnia 2018 r. na rachunek PWSTE w Jarosławiu: 75 1500 1634 1216 3005 4488 0000, Bank Zachodni WBK, w tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Jarosław 16 czerwca 2018”, nazwisko i imię.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji konferencyjnej. Osoby zainteresowane opublikowaniem własnego tekstu w książce proszone są o podanie tematu wystąpienia w terminie do 18 maja 2018 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji podamy w późniejszym terminie.

Czytaj zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry