Kurs ERA nt. prawa ubezpieczeń społecznych UE

ERA  - Academy of European Law  zaprasza na letni intensywny kurs dotyczący prawa ubezpieczeń społecznych UE, który odbędzie się w dniach 10-14 września 2018 roku w Trewirze (Niemcy).

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki i będzie obejmował następujące zagadnienia:

• unijne ramy prawne dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych

• ogólne zasady koordynacji ubezpieczenia społecznego w UE

• reguły dotyczące ustalania właściwego prawodawstwa

• przepisy szczególne dotyczące różnych kategorii świadczeń (zasiłki chorobowe, inwalidztwo i emerytura, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne)

• mobilność pacjentów i transgraniczna opieka zdrowotna

• proponowana zmiana zasad koordynacji

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Członkowie adwokatury mogą skorzystać ze specjalnej 25% zniżki, wystarczy podczas rejestracji on-line wybrać „European Social NGOs”

Czytaj więcej informacji o tym wydarzeniu 

Czytaj szczegółowy program i formularz rejestracyjny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski