Wolność wypowiedzi – kurs HELP Rady Europy

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie „Wolność wypowiedzi”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i realizowane będzie przez platformę online. Udział jest bezpłatny. 19 miejsc przypada dla adwokatek i adwokatów.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano na wtorek 2 listopada 2021 r. w godz. 16.00-19.00.

Kurs jest skierowany do adwokatek i adwokatów radczyń i radców prawnych. Adwokatki i adwokaci zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do poniedziałku 25 października 2021 r. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://forms.gle/r8VNVchV6PRtxfMN6

Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani 28 października 2021 r.

 

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego (uczestnicy będą przedstawiać się w języku polskim, ale wysłuchają prezentacji w języku angielskim).

O kursach HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematyki kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Wolność wypowiedzi”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony wolności słowa, a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska adaptacja zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego. Kurs składa się z m.in. z modułów: podstawowe koncepcje, pozytywne obowiązki, nadużycie wolności słowa, środki ochrony prawnej, typy wypowiedzi chronionej przez art. 10 Konwencji, ochrona prywatności, zniesławienie, regulacje dotyczące mediów, wolność słowa w sferze cyfrowej, wolność wypowiedzi w kontekście wyborów, ochrona źródeł informacji, dostęp do informacji, wolność wypowiedzi w kontekście wolności zgromadzeń, ochrona wypowiedzi w kontekście zatrudnienia, wolność słowa a religia.

Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutorem kursu jest r. pr. Mirosław Wróblewski – dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 2007 r., w latach 2012–2017 członek zarządu Agencji Praw Podstawowych UE, od 2019 r. członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions, od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Był pełnomocnikiem w wielu postępowaniach sądowych dotyczących ochrony wolności słowa przed sądami i Trybunałem Konstytucyjnym; autor i redaktor ponad 70 prawniczych artykułów, monografii i komentarzy.

Zgłoszenia adwokatów i adwokatek https://forms.gle/r8VNVchV6PRtxfMN6

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 38 osób.

Kryteria doboru uczestników

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 2 listopada 2021 r. w godzinach 16:00-19:00.
  • Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku podczas spotkania wstępnego (uczestnicy przedstawiać się będą w języku polskim).
  • Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsca, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Pytania – proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, mazurczak.a@gmail.com

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Informacje o programie HELP na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int/

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry