III Międzynarodowa Konferencja Mediacji 3-4 czerwca w Poznaniu

W dniach 3-4 czerwca br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja pt.: Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencję otworzą: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezeska NRA i prezeska Centrum Mediacji przy NRA, adw. Tomasz Jachowicz, dziekan ORA w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza oraz SSA Krzysztof Lewandowski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Konferencja rozpocznie się od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Mediacyjnym przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Następnie wystąpienie inauguracyjne pt. Perspektywy rozwoju mediacji w związku z realizacją projektu „Krajowy Rejestr Mediatorów” przedstawi dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

Z kolei wykład inauguracyjny „Wkład nauki w rozwój mediacji” wygłosi prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, kierowniczka Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Spotkanie podzielone będzie na pięć paneli:

  1. Mediacja - nauka i praktyka, którego moderatorką będzie adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezeska NRA i prezeska Centrum Mediacji przy NRA;
  2. Odpowiedzialność mediatora - aspekt etyczny, prawny i dyscyplinarny, moderator: adw. Cezary Rogula, wiceprezes CM przy NRA;
  3. The mediators as a profession/as a professional, który moderować będzie adw. dr Katarzyna Golusińska, członek Rady Programowej CM przy NRA;
  4. Ku profesjonalizacji zawodu mediatora, moderować będzie adw. dr Robert Bogdzio, wiceprezes CM przy NRA;
  5. Zawód mediatora w praktyce, moderatorka: adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka.

Panelistami będą m.in. adwokaci-mediatorzy, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich oraz mediatorzy z Belgii, Grecji, Holandii oraz Ukrainy.  

Wydarzenie transmitowane będzie na You Tube na kanale Adwokatura Polska.

(przejdź do linku transmisji 3 czerwca)

(przejdź do linku transmisji 4 czerwca)

Patronat medialny objął portal prawo.pl oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

czytaj program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry