Webinar z zakresu KSH z uwzględnieniem prawa holdingowego

„Najnowsze zmiany w zakresie KSH, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  holdingowego” to tytuł wykładu organizowanego 14 grudnia br. przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy NRA.

Szkolenie poprowadzi adw. dr Andrzej Dmowski, doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident w Irlandii – Certified Public Accountant inIreland, biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych – Certified Fraud Examiner, międzynarodowy audytor wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, biegły sądowy z zakresu finansów, biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Od 2011 pełni funkcję jednego z partnerów zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.

Szkolenie odbędzie  się 14 grudnia 2022 r. w godz. 17.00-20.00. Czas trwania: 180 min.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3  punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/12/12

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku „Jestem członkiem adwokatury”, a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji „Pierwsze logowanie” dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry