Jak kompetencje adwokata wykorzystać w mediacji? - konferencja 16 grudnia

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na konferencję „Kapitalizowanie doświadczeń – jak kompetencje adwokata wykorzystać w mediacji?”, która odbędzie się 16 grudnia 2022 roku w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Celem konferencji, kierowanej do adwokatów, mediatorów i arbitrów, jest przybliżenie pełnomocnikom procesu mediacji oraz zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne w mediacji i arbitrażu, w tym wskazanie różnic między obiema metodami polubownego rozwiązywania sporów.

Konferencja odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapytania na temat konferencji oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Centrum Mediacji przy NRA: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Zaktualizowany program konferencji znajduje się w załączeniu.

(czytaj program)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski