Siła praw człowieka dzisiaj. Sympozjum w Pomorskiej Izbie Adwokackiej

W Pomorskiej Izbie Adwokackiej 9 grudnia 2022 roku odbyło się sympozjum „Siła praw człowieka dzisiaj” z udziałem profesora Antonio Incampo z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari, jednego z najwybitniejszych włoskich filozofów prawa.

Profesor Incampo przedstawił wykład nt. przemiany podejścia do praw człowieka z prawnego, filozoficznego oraz historycznego punktu widzenia, uwzględniające również najbardziej aktualne współczesne perspektywy, w tym wyzwania wiążące się z posthumanizmem obejmującym rozwój technologicznym i wzrost znaczenia prawnej ochrony zwierząt. Dyskutowano również o współczesnych problemach związanych z zagwarantowaniem odpowiedniej ochrony praw człowieka oraz możliwych zagrożeniach dla idei praw człowieka w przyszłości.

Wykład profesora Antonio Incampo został wygłoszony w języku włoskim, z tłumaczeniem na język polski.

Wydarzenie otworzył dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej, adw. Bartosz Golejewski, a poprowadził je adw. dr Tomasz Snarski.

W sympozjum wzięli udział również przedstawiciele gdańskiego środowiska uniwersyteckiego, w tym dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Andrzej Szmyt, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, konstytucjonalista, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przed sympozjum odbyło się także w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkanie profesora Antonio Incampo z Lechem Wałęsą, podczas którego rozmawiano m.in. o dziedzictwie Solidarności dla praw człowieka oraz obecnej sytuacji w zakresie stanu demokracji, rządów prawa oraz możliwościach globalnej współpracy wokół wspólnych wartości.

Grudniowe sympozjum z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, zorganizowane przez Komisję ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, jest stałym elementem aktywności pomorskiej adwokatury w zakresie współpracy międzynarodowej. Zostało pomyślane jako włączenie się adwokatury w coroczne święto praw człowieka; w ubiegłym roku podobne sympozjum poświęcono „gdańskiej koncepcji praw człowieka”. W organizację tegorocznego sympozjum zaangażowani byli adw. Dariusz Strzelecki, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej oraz adw. dr Tomasz Snarski.

Profesor Antonio Incampo jest włoskim profesorem prawa, był m. in. kierownikiem Katedry Prawa Karnego Materialnego i Procesowego oraz Filozofii Prawa na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari. Jest również przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „L’Ircocervo” poświęconego zagadnieniom metodologii oraz teorii i filozofii prawa. Wśród licznych publikacji profesora Incampo warto wskazać książkę „Universality of Punishment”, której jest redaktorem wspólnie z dr hab. Wojciechem Żełańcem, prof. UG, zawierającą eseje uczonych z różnych krajów poświęcone zagadnieniom kary kryminalnej m.in. w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry