NRA i Centrum Cyber Science zapraszają na studia podyplomowe nt. nowych technologii

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Centrum Cyber Science zapraszają adwokatów - i innych prawników - pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu nowych technologii na studia podyplomowe. Projekt jest jednym z pierwszych realizowanych w ramach porozumienia o współpracy NRA i Uniwersytetu Śląskiego w zakresie budowania kompetencji w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa, które zostało podpisane 10 czerwca 2022 r.

Centrum Cyber Science to podmiot utworzony przez Uniwersytet Śląski, NASK, Politechnikę Śląską oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
Studia podyplomowe Cyber Science zostały opracowane z myślą o zmianach legislacyjnych, jakie Unia Europejska przygotowała w bieżącej kadencji, a które w niedalekiej przyszłości - część już  w 2023 r. - znacząco wpłyną na sposób funkcjonowania prawników. Program studiów został skonstruowany tak, by przygotować prawników na nadchodzące zmiany.
 
Dla adwokatów - oraz innych prawników - przygotowano dwa kierunki studiów:
 
1. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne) oraz
2. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.
 
Obejmują one wiedzę z zakresu nowych technologii takich jak:
1.    blockchain
2.    Sztuczna Inteligencja
3.    LegalTech
4.    FinTech
5.    automatyzacja procesów
6.    smart contract
7.    cyberbezpieczeństwo
 
Dodatkowo poprzez zajęcia praktyczne oraz warsztaty uczestnicy będą mieli możliwość nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania transformacją cyfrową  
 
Moduły zajęć składają się (na wzór angielski oraz amerykański) z komponentów: prawnego, technicznego (podstawy dla prawników), ekonomicznego, ale także praktycznego (zajęcia prowadzone przez partnerów z biznesu). Wykłady będą w formacie VOD, a warsztaty oraz ćwiczenia zostaną przeprowadzone zdalnie. Przewidzianych jest również kilka zjazdów na żywo (konferencja otwierająca studia, zjazd wiosenny oraz zjazd letni), a także spotkania w siedzibie Partnerów na zajęciach praktycznych.
Całość kończy Hackathon w Katowicach.
 
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów, ale także Certyfikatu Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. W przypadku kierunku Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej dyplom będzie wydawany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z NASK, PŚ i UE. Dodatkowo wybierając kierunek Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne) uczestnicy uzyskają dostęp do wszystkich wykładów z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem.
 
Zapisy możliwe już od czerwca 2022 roku. Ilość miejsc w I edycji ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji o studiach przygotowywanych  we współpracy z NRA, ale także z ZiPSE Polska Cyfrowa, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Związkiem Banków Polskich, Asseco oraz Microsoft i Samsung znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
https://us.edu.pl/centra-badawcze/cyberscience/studia-podyplomowe/
 
W celu zobrazowania skali nadchodzących zmian  warto już teraz zwrócić szczególną uwagę na nowelizację Rozporządzenia eIDAS, gdzie tzw. eIDAS2 wprowadza nową elektroniczną tożsamość na poziomie UE – European ID w wirtualnym portfelu tożsamości, bez konieczności przesyłania danych osobowych do administracji czy też przedsiębiorców, które pozostaną w ID wallet. Zmiana ta wymusi stosowanie tzw. dokumentu 3.0 funkcjonującego także w rozproszonym rejestrze.

Z kolei już w czerwcu tego roku Komisja Europejska przyjmie rozporządzenie AI Act określające zasady funkcjonowania algorytmów oraz odpowiedzialności za ich wykorzystanie. W Unijnej Strategii Blockchain natomiast tokenizację wskazuje się jako podstawowy proces gospodarki cyfrowej, a legalne definicje tokenu (powiązanego z kryptoaktywami,  bądź będącego tokenem użytkowym itd.) pojawiają się w rozporządzeniu (COM 2020 593 final) w sprawie Rynku Kryptoaktywów.  

Dodatkowo w  przyszłym roku rozpoczyna się również pilotaż wirtualnego Euro funkcjonującego w oparciu o token.  Do tego dopracowane jest już rozporządzenie Digital Markets Act oraz Digital Services Act, MICA&DLT Infrastructure, DORA dla systemu finansowego, a także przyjęty przez Komisję Europejską w połowie maja bieżącego roku Data Act.

To tylko część aktów prawnych właśnie przyjmowanych w UE. Nie sposób również pominąć istotnych propozycji zmian w  zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawionych w tzw. dyrektywie NIS2, gdzie rozszerzony zostanie  zarówno katalog incydentów jak również  grupa podmiotów podlegających pod tę regulację m.in.  administracja publiczna, edukacja, środowisko, IT i komunikacja oraz nowe podsektory takie jak energia (kopalnie, energię termalną,) transport, finanse ale także sektor wodny (ochrona źródeł, dostawa wody itd.). Podmioty te to często klienci kancelarii adwokackich.

W miejsce pojęcia dostawcy usług cyfrowych oraz operatorów kluczowych pojawi się natomiast nowa kategoria „podmiotów kluczowych” oraz „podmiotów istotnych”, które zostaną rozszerzone także na dostawców usług przetwarzania w chmurze, dostawców usług centrów danych oraz jednostki centralnej administracji rządowej. W praktyce, po wejściu w życie ww. przepisów, w przypadku incydentu cyberbezpieczeństwa, trzeci telefon będzie wykonywany do prawnika.

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski