NRA objęła patronatem Polski Kongres Przedsiębiorczości

Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem Polski Kongres Przedsiębiorczości, który w tym roku odbędzie się 24-25 września w Poznaniu, w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Naczelna Rada Adwokacka uzyskała także nominację do tytułu Polska Nagroda Jakości 2018 za 100-letni wkład Adwokatury Polskiej na rzecz pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa w oparciu o historię i tradycję.

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest inicjatywą, która powstała w 2013 roku jako odpowiedź dla sektora biznesu, nauki oraz administracji samorządowej na zapotrzebowanie w kwestii wydarzenia biznesowego tworzącego platformę porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi sektorami. Kongres jest wydarzeniem mobilnym, odbywającym się co roku w innym mieście wojewódzkim, skupiającym co roku ponad 1200 osób reprezentujących różne branże polskiej gospodarki oraz dziedziny nauki. Adwokatura aktywnie włączyła się oraz wesprze merytorycznie Kongres.

W kongresie wezmą udział ambasadorzy oraz przedstawiciele izb handlowych ze Szwecji, Niemiec, Czech, Włoch, Francji oraz Wielkiej Brytanii. W sumie Kongres zgromadzi ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. W ramach kongresu odbędą się międzynarodowe spotkania B2B, w ramach których będą Państwo mogli nawiązać bezpośrednie relacje biznesowe z partnerami zagranicznymi.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości.

Nadchodzący Kongres to blisko 30 paneli dyskusyjnych, w ramach których podejmowane będą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, jak m.in. siła polskich innowacji, szkolnictwo wyższe, energetyka, medycyna, rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą podmioty, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Wnioski z prowadzonych dyskusji trafią więc prosto do osób, które kreują politykę na wielu poziomach oddziaływania.
Mocnym punktem tegorocznej edycji kongresu będą panele poświęcone przemysłowi 4.0., cyfryzacji, rynkowi finansowemu, ochronie środowiska, energetyce, rynkowi pracy w Polsce, medycynie, start-upom oraz samorządom.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi prof. Jacek Rostowski – były wicepremier i minister finansów, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Tomasz Hajduk – dyrektor branż przemysłowych Siemens Polska, Arkadiusz Ekiert – redaktor naczelny Naczelnej Rady Gospodarczej Polskiego Radia, Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Patrycja Sass-Staniszewska – prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, Katarzyna Dulko-Gaszyna – kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail, czy Małgorzata Góra-Dubiela – prezes zarządu Union Investment TFI SA.

Podczas kongresu funkcjonować będzie strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy będą mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny inwestycyjne. Zwieńczeniem wydarzenia będzie Gala, podczas której najprężniej działające polskie firmy i instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
Pełny zakres tematyczny oraz szczegółowe informacje na temat kongresu znajdują się na stronie www.polskikongres.pl

Koordynatorem działań Adwokatury w ramach Kongresu ze strony Adwokatury jest adw. Małgorzata Krzyżowska, członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego Adwokatury i Ochrony Prawnej przy NRA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry