NRA patronem międzynarodowego projektu TRAIL

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z praktykami europejskimi. Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad projektem.

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z praktykami europejskimi.

Wydarzenie odbędzie się online, z jednoczesnym tłumaczeniem symultanicznym na pięć języków krajów europejskich uczestniczących w Projekcie.

Projekt skierowany jest do europejskich adwokatów, notariuszy i komorników, a jego celem jest zapoznanie przedstawicieli tych zawodów z siedmioma dyrektywami Prawa Unijnego i ich stosowaniem w praktyce.

Idea projektu TRAIL oraz proponowane w jego ramach działania są wspierane przez 16 Europejskich Stowarzyszeń Zawodowych oraz przez instytucje właściwe dla wszystkich grup docelowych w krajach uczestniczących. W Polsce projekt zyskał wsparcie w postaci listów intencyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Notarialnej oraz Izby Komorniczej w Katowicach oraz jest realizowany we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, Radą Izby Notarialnej w Katowicach, Radą Izby Komorniczej w Katowicach.

Projekt Unijny TRAIL  realizowany jest przez Międzynarodowe Konsorcjum w składzie: Centre for European Constitutional Law – koordynator projektu, Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w Talinnie, Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Łotewski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Unikatowość projektu polega na  pokonywaniu barier językowych w dostępie do wiedzy z zakresu aktów prawnych Unii Europejskiej i dlatego wszystkie szkolenia będą tłumaczone symultanicznie na języki ojczyste partnerów projektu.

Z uwagi na pandemię niemożliwe stało się zrealizowanie pierwotnego założenia projektu: przeprowadzenia szkoleń z tłumaczeniem symultanicznym na język ojczysty uczestników w krajach, w których znajdują się ośrodki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum: Grecja, Litwa, Cypr, Estonia, Polska. Dlatego też wszystkie szkolenia będą organizowane przez wymienionych powyżej Partnerów projektu w formie zdalnej.

Szkolenia obejmować będą wnikliwą analizę oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania niżej wymienionych aktów prawnych Prawa Unijnego z uwzględnieniem ich przydatności dla konkretnych grup zawodowych adwokatów, notariuszy, komorników:

  1. System integracji rejestrów przedsiębiorców BRIS, ustanowiony na mocy Dyrektywy  2012/17/EU;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń;
  4. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty;
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 (w szczególności w zakresie nowego brzmienia przepisów odnoszących się do dostarczania dokumentów i przeprowadzania rozpraw);
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012;
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Liczba uczestników z każdej grupy zawodowej została odgórnie określona przez Komisję Europejską. W sumie w cyklu dwudniowych międzynarodowych szkoleniach będzie uczestniczyć 180 europejskich prawników w tym 40 z Polski. Pierwszy dzień szkolenia będzie wspólny dla wszystkich uczestników, w drugim dniu, szkolenia będą podzielone na 3 bloki tematyczne „workshopy” – do wyboru zgodnie z zainteresowaniami uczestników i wykonywanym przez nich zawodem.

czytaj też: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/2021/04/19/projekt-unijny-trail-najbardziej-wyczekiwana-jego-odslona/

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski