NRA patronem panelu na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym - relacja

XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się 20-22 września 2021 r. w Katowicach. Naczelna Rada Adwokacka jest patronem panelu prawnego, w którym 20 września wystąpili m.in. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem tysięcy gości z Polski i innych krajów europejskich, który stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. W sesjach i dyskusjach bierze co roku udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje aktualne kwestie kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

Program tegorocznego Kongresu wygląda wyjątkowo bogato. Czas kształtowania się nowego ładu w europejskiej i światowej gospodarce oraz życiu społecznym, dynamiczne przemiany związane z rozwojem technologii cyfrowych, głęboka transformacja sektora energii, wyzwania dotyczące wykorzystywania zasobów naturalnych i powstrzymywania zmian klimatu – wszystko to dostarcza aktualnych, inspirujących tematów do poważnych debat i dyskusji.

Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem panel zatytułowany: „Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki”.

W panelu, który odbył się w poniedziałek, 20 września, wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wojciech Iwański, partner, adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Polska, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Mikołaj Śniatała, prezes Zarządu, LawBiz Technology Sp. z o.o., umownik.pl, adw. Bartosz Grohman, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Barbara Piontek, ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Paweł Wojciechowski, wiceprezydent, główny ekonomista, Pracodawcy RP, były minister finansów.

Moderatorem panelu był dziekan ORA w Katowicach adw. Roman Kusz. Obecni byli także członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w  Katowicach: adw. Grzegorz Kopeć – wicedziekan, oraz adw. Marta Imiołczyk-Porębska wicedziekan.

Paneliści dyskutowali o nowoczesnych technologiach i wiążącymi się z tym nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, opowiadał, jak technologia wymusiła zmianę pracy kancelarii adwokackich. Zmiany nastąpiły bardzo szybko, co jednak pokazało, że możliwe jest dostosowanie się poszczególnych grup zawodowych do nowej sytuacji faktycznej i prawnej. Wspomniał jednak, że digitalizacja postępowań nie przysłużyła się ich skróceniu. Wskazał na błędne wdrożenie (poniekąd słusznych) zapisów dotyczących portali sądowych i komunikacji z sądami. Zaznaczał, że w przypadku tak istotnych i fundamentalnych regulacji konieczne jest współdziałanie z praktykami, a tego w uregulowaniu zabrakło. Podkreślił, że NRA wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań, a te mimo swojej trafności nie spotkały się ze zrozumieniem w Ministerstwie Sprawiedliwości ani w Parlamencie. Niestety, zastrzeżenia okazały się trafne, co pokazała praktyka. Adw. Rosati omówił też rozwiązania COVID-owe i opisywał, jak legislacja przełożyła się na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Z kolei adw. Bartosz Grohman opisał regulacje europejskie i plany wdrożenia Europejskiej Jednolitej Strategii Cyfrowej. Wskazał, że założenia strategii przyjęte w 2013 r. musiały być  zmieniane w 2016, 2017 i 2020 roku, a teraz mówi się już o nowej strategii na 2021 i 2022 rok, co pokazuje, jak galopujący rozwój technologii znacząco wyprzedza legislację. Wskazał, że przedsiębiorcy oczekują nieskomplikowanych regulacji (czego przeciwieństwem są choćby polskie ustawy podatkowe) i wskazania, co jest zabronione. Z resztą polski biznes sobie poradzi. Mecenas wskazał na ryzyko dużych wątpliwości interpretacyjnych niedoskonałego prawa oraz ich transgraniczny charakter. Podkreślił, że dobre prawo to takie, które jest uzgodnione z przedsiębiorcami i spełnia oczekiwania co do jakości zapisów i zakresu regulacji. Każde narzucanie odgórnych i kategorycznych uregulowań niesie ryzyko ich nieprzestrzegania.

Na koniec adw. Grohman wspomniał o ryzyku przedsiębiorców w zakresie nieznania norm obowiązujących w poszczególnych krajach. Wskazał na RODO jako efektywny paneuropejski zbiór przepisów, które choć niedoskonałe, przyjęły się i ujednoliciły standardy.

Podkreślił znaczenie tzw. soft laws – np. rekomendacji KNF, które szybko wdrożone mogą zastępować zapisy ustawowe i być powszechnie respektowane.  Na koniec zachęcał przedsiębiorców do zainteresowania się polisami chroniącymi od odpowiedzialności za błędy zarządcze (co w przypadku chaotycznej legislacji może się zdarzyć) i zachęcał, do częstszych kontaktów z adwokatami, którzy doradzą, jak w danych przypadkach eliminować czy choćby minimalizować ryzyko.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry