NRA zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu dla adwokatów z psychologicznych aspektów udziału dziecka w procedurach karnych z perspektywy właściwej realizacji roli kuratora reprezentującego dziecko, o którym mowa w art. 99-99(3) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zw. z art. art. 51 § 2 k.p.k.

Wykład zostanie zarejestrowany w formie audiowizualnej i trwać będzie 90 minut zegarowych.

Termin składania ofert (za pomocą formularza ofertowego) mija: 2 grudnia 2020 roku o godz. 13:00. Należy przesyłać je mailowo na adres: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl

Formularz ofertowy i oświadczenie do pobrania poniżej.


Opis zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe":

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry