O potrzebie systematyzacji wysokości zadośćuczynień – debata w Sejmie


O skutkach braku ujednolicenia stawek wysokości zadośćuczynienia rozmawiano 25 maja w Sejmie, podczas konferencji naukowej, w której wzięli udział adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy oraz przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń. Była to też okazja do zaprezentowania publikacji autorstwa dr. Józefa Zycha „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo)". 

Spotkanie w Sali Kolumnowej Sejmu, cieszące się wysoką frekwencją, poprowadził Witold Pahl, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Podkreślił, że prześledzenie orzecznictwa w kwestii zadośćuczynienia może przyczynić się do sformułowania postulatów do ustawodawcy. Zachęcał do rozważań, czy w Polsce należałoby iść w kierunku rozwiązań włoskich, opierających się na prawie precedensu, czy też opierać się na ekspertyzach medycznych. Zaznaczył, że chodzi przede wszystkim o stabilność orzecznictwa.

Pretekstem do zorganizowania konferencji była publikacja dr. Józefa Zycha, marszałka seniora Sejmu VII Kadencji, pt. „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo)”.  Opracowanie to jest drugim, poprawionym i rozszerzonym wydaniem publikacji po konferencji zorganizowanej 20 stycznia 2014 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm RP – Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach, Ministra Sprawiedliwości, przy współudziale I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Publikacja uwzględnia głosy z dyskusji wyrażone podczas tamtej konferencji oraz analizę aktualnego orzecznictwa sądowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dr Zych wygłosił interesujący wykład, przedstawiający historię orzecznictwa polskiego ws. zadośćuczynienia, pokazując etapy prac nad ustawodawstwem w tej kwestii. Przedstawił również analizę problemów, jakie napotykają adwokaci, radcowie prawni i sędziowie przy sprawach dotyczących zadośćuczynienia: podkreślał zwłaszcza te, które związane są z kryteriami ustalania wysokości zasądzanej kwoty.  Wszystkie omawiane przez prelegenta kwestie znajdują się w zaprezentowanej publikacji: m.in. dochodzenie zadośćuczynienia w razie śmierci poszkodowanego, niepoczytalność poszkodowanego oraz przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wysokość zadośćuczynienia, ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku na przyszłość, przedawnienie roszczeń a zadośćuczynienie, odsetki za zwłokę i inne.

Na koniec wystąpienia dr Zych podkreślał jak ważne jest, by w Sejmie było więcej prawników, których wiedza i doświadczenie są niezbędne przy tworzeniu prawa.

Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, również zwracał uwagę na niełatwy problem określania wysokości zadośćuczynienia, które ma w wymierny sposób odpowiedzieć na często niewymierne krzywdy, dotyczące np. szkód emocjonalnych. Brak jasnych reguł jest też uciążliwy dla samych poszkodowanych, którzy jeśli zwrócą się o zbyt wysoką kwotę, mogą przegrać sprawę.

Punkt widzenia samych ubezpieczycieli przedstawił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przyznał, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, ale przyjęcie systematyki przy określaniu wysokości zadośćuczynienia jest korzystne zarówno dla prawników, poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli. Przytoczył sposoby radzenia sobie z tym problemem w krajach zachodnich: od publikacji orzecznictwa, przez tworzenie szczegółowych tabel czy metodyki ustalania wysokości odszkodowania. Rozwiązania kształtowały się po publicznych debatach, stąd zdaniem wiceprezesa Maciążka, waga tego rodzaju spotkań.

Omówił zalety Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) i poinformował, że Polska Izba Ubezpieczeń planuje napisać rekomendację, by ten dokument stał się standardem w Polsce.

W dyskusji podkreślano m.in. kwestię zrzucania odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela, gdy kara finansowa powinna być odczuwalna dla sprawcy.

W konferencji wzięli udział m.in. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubeczpieczeń, Teresa Flemming- Kulesza, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, adw. Roman Kusz, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką, a także przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli.

Konferencję zorganizowali Sejm RP, Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian w Kodyfikacjach, Minister Sprawiedliwości przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń.Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry