O zmianach legislacyjnych na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nowelizacji procedury cywilnej i powracającym wraz z nią postępowaniom gospodarczym poświęcony był panel dyskusyjny Naczelnej Rady Adwokackiej w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 16 października w Katowicach.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, prof. Adam Mariański  - przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, notariusz dr Piotr Marquardt oraz Michał Broniewicz z biura rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był adwokat Paweł Matyja z Izby Adwokackiej w Katowicach.

Spotkanie poświęcone odrębnym postępowaniom gospodarczym spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, sala Centrum Kongresowego została wypełniona po brzegi. Dyskusja była niezwykle merytoryczna, żywiołowa i trwała 1,5 godziny.

Wnioski prelegentów związane z nowelizacją k.p.c. nie były jednak do końca optymistyczne. Co do zasady zgodzono się bowiem, iż odrębne postępowania gospodarcze to dobry pomysł. Niemniej jednak naczelna idea nadchodzących zmian, jaką wg założeń ustawodawcy jest szybkość postępowań – z aprobatą się już nie spotkała. O ile bowiem przyspieszenie postępowań można w ocenie ekspertów uznać za zjawisko pożądane, to nie może być ona celem samym w sobie. Zwłaszcza jeśli prowadzi do pogwałcenia uprawnień procesowych stron, czego w nadchodzącej nowelizacji wykluczyć, w ocenie ekspertów, nie można. Pozytywnie oceniono natomiast całkowitą nowość, jaką w kodeksie postępowania cywilnego będą umowy dowodowe.

W dyskusji poruszona została ponadto kwestia konsensualnych metod rozwiązywania sporów, jakimi są mediacje i arbitraż. Szukano również odpowiedzi na pytanie czy prawo w Polsce jest represyjne dla przedsiębiorców.

Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy nie zabrakło przedstawicieli adwokatury.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry