Obrót nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego - konferencja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”. Konferencja odbędzie się 19 kwietnia w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie oraz poddanie pod dyskusję karnoprawnej problematyki dotyczącej zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego.

W prezentowanych przez prelegentów referatach omówieniu poddane zostaną zmiany ustawodawcze, jakie miały miejsce w 2017 r. oraz wskazane zostaną trudności, jakie mogą pojawić się w procesie interpretowania i stosowania przepisów dotyczących zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami zarówno w płaszczyźnie prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: ustawowe znamiona nowych typów czynów zabronionych, zbieg przestępstw (powszechnych) i przestępstw skarbowych, wykorzystanie materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, a także wpływ decyzji podatkowej na ustalenia sądu karnego.

Udział w Konferencji jako prelegenci zapowiedzieli znani i uznani praktycy i teoretycy specjalizujący się  w zagadnieniach prawa karnego skarbowego z kilku ośrodków naukowych m.in Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego  oraz  SN i WSA – autorzy uznanych opracowań i komentarzy do Kodeksu karnego skarbowego.

Rejestracja uczestników tegorocznej konferencji odbędzie się do 30 marca w formie elektronicznej.

Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN.

Za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej przysługiwać będzie 8 punktów.

 

(pobierz program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski