Ochrona praw podstawowych w kontekście postępowań karnych w UE

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) zaprasza do udziału w seminarium nt. ochrony praw podstawowych w kontekście postępowań karnych w Unii Europejskiej.

Seminaria odbędą się w następujących terminach:

Barcelona, 13-14.03.2018

Warszawa, 26-27.06.2018

Luksemburg, 2-3.10.2018

Seminarium skierowane jest do prawników mających doświadczenie w zakresie prawa karnego i pracujących w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jako sędzia, prokurator albo obrońca.

Budżet projektu oferuje 5 miejsc na każdym z trzech seminariów przy bardzo obniżonej opłacie tj. 595 Euro/osobę/seminarium. Opłata ta obejmuje udział w seminarium, podróże międzynarodowe, transport publiczny, zakwaterowanie, posiłki, napoje i materiały seminaryjne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Językiem roboczym seminarium będzie język angielski, a rejestracja będzie otwarta do 26 stycznia, 11 maja i 17 sierpnia 2018 roku.

Partnerem tego wydarzenia jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

(czytaj program)

(formularz rejestracyjny bez kosztów dojazdu i noclegu)

(formularz rejestracyjny z kosztami dojazdów i noclegu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry