Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online- konkurs abstraktów

  • Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy zaproszeni są do zgłaszania referatów dotyczących różnych aspektów problemu ochrony tajemnicy zawodowej w usługach online.
  • Konkurs na abstrakty towarzyszy konferencji naukowej planowanej na 7 grudnia 2022 r.
  • Konferencja odbędzie na Politechnice Warszawskiej, organizatorami są Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański oraz Naczelna Rada Adwokacka, przy współpracy z Instytutem LegalTech NRA.

Zachęcamy adwokatów oraz aplikantów adwokackich do zgłaszania referatów dotyczących różnych aspektów problemu ochrony tajemnicy zawodowej w usługach online, w szczególności (ale nie tylko):
- skuteczność ochrony tajemnicy zawodowej / tajemnicy obrończej w świecie globalnych usług IT,
- regulacje dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej - także doświadczenia innych państw,
- współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie udostępniania danych objętych tajemnicą zawodową,
- zagrożenia związane z coraz powszechniejszym wykorzystaniem nowoczesnych form inwigilacji elektronicznej,
- skutki wdrożenia projektowanego pakietu e-evidence.

Zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania tematów wystąpień za pomocą dedykowanego formularza: https://cli.re/WqEJqA

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Szczegółowy program zostanie opublikowany do 10 listopada 2022.

(przejdź do strony konferencji)

 

Instytut LegalTech NRA

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry