Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online

  • Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online - to temat konferencji, która odbyła się 7 grudnia 2022 r. w Warszawie.
  • Konferencja zorganizowana została w trybie hybrydowym, stacjonarnie w gmachu Politechniki Warszawskiej oraz online.  
  • Współorganizatorami byli: Naczelna Rada Adwokacka, Instytut LegalTech przy NRA, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 Uczestników konferencji przywitali: prorektor prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – Kierownik Katedry Informatyki Prawniczej WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz adw. Przemysław Rosati  - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes NRA podkreślał znaczenie ochrony tajemnicy adwokackiej w dobie informatyzacji Adwokatury i całego wymiaru sprawiedliwości, a tym samym wagę cyberbezpieczeństwa w pracy adwokatów. Wygłosił referat wprowadzający.

W trakcie konferencji głos zabrali przedstawiciele samorządu adwokackiego – m.in. adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, adw. Bartłomiej Piotrowski, pełnomocnik Prezesa NRA ds. tajemnicy adwokackiej, adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech przy NRA, dr Marcin Rojszczak, Politechnika Warszawska, dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Referaty wygłosili przedstawiciele nauki, w tym eksperci senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych – adw. prof. Dobrosława Szumiło-Kulczycka oraz adw. dr Maciej Fingas.

Z ramienia Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej w wydarzeniu wystąpili: adw. Paulina Rzeszut, wicedyrektor Instytutu, adw. Piotr Warchoł, wicedyrektor Instytutu, adw. Adam Baworowski, adw. Aleksandra Iskra-Nowiszewska oraz adw. Karolina Wilamowska.

Trzeci panel konferencji “Standardy cyberbezpieczeństwa Adwokatury” został przygotowany przez członków Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Podczas tego panelu omawiano bezpieczeństwo danych w kontekście wniosków o zwolnienie z tajemnicy adwokackiej, kwestię przetwarzania danych osobowych w kancelarii prawnej, a także dobre praktyki dot. cyberbezpieczeństwa Adwokatury informacji prawnie chronionych oraz zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnaej za ujawnienie tajemnicy adwokackiej na przykładzie świadczenia usług online. 

Patronem medialny konferencji było czasopismo Adwokatury Polskiej "Palestra". Adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna Palestry była gościem konferencji.

Nagranie debaty będzie dostępne na e-Palestrze w styczniu 2023 r.

Przydzielanie punktów doskonalenia zawodowego realizuje Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej wg list obecności otrzymanych od organizatorów.

Konferencja została wpisana w cykl wydarzeń naukowych z okazji 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pt. „Techniki cyfrowe i nowoczesne technologie – ukierunkowanie na człowieka”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry