Odbył się XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego


XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego odbył się 21-22 września w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania było „Poszukiwanie optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru”. W Zjeździe aktywnie wzięli udział przedstawiciele Sekcji Praktyków Prawa przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na zaproszenie, prof. dr hab. Katarzyny Bilewskej, kierownika Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Adw. dr Kamil Szmid, przewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego wygłosił referat pt. „Reguła Business Judgment Rule w systemie monistycznego zarządzania spółką akcyjną na przykładzie prawa stanu Delaware”. Adw. dr Karol Zawiślak, przewodniczący Sekcji Arbitrażu i Mediacji wygłosił prelekcję pt. „Zakres związania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałami wspólników – dopuszczalność wydawania członkom zarządu wiążących poleceń”.

W Zjeździe z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej wzięli udział także adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Sekcji Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego, adw. Paula Janus, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz adw. dr Beata Paxford, przewodnicząca Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego.

Udział Sekcji w Zjeździe stał się możliwy dzięki zaproszeniu Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to kolejne przedsięwzięcie Sekcji wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, po konferencji prawa pracy w styczniu br. oraz wykładzie mec. Petera Goodmana „Law in big sports”. Adw. dr Kamil Szmid przypomniał słowa prof. dr. hab. Wojciecha Katnera, sędziego Sądu Najwyższego, który jeszcze podczas IX Zjazdu Katedr w Rzeszowie zaapelował do środowiska adwokackiego o czynny udział w tego typu zjazdach. Udział Sekcji w tym przedsięwzięciu był zatem także odpowiedzią na ten apel i spotkał się z życzliwym przyjęciem środowiska naukowego.

Przypomnieć należy, iż zjazdy katedr prawa, w tym prawa handlowego, są najważniejszymi spotkaniami środowiska naukowego, podczas których „wykuwają” się główne kierunki zmian kodyfikacyjnych. Temat XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego doskonale wpisał się w obecnie procesowane projekty istotny zmian w prawie spółek handlowego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry