Odbyła się konferencja naukowa "Dwie dekady Konstytucji RP"


Ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca dwóch dekad Konstytucji RP odbyła się 27 października 2017r. na wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Katera Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Politechniki Opolskiej wraz z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego zaprosiły szczególnych gości: prof. dr hab. Kazimierza Działocha, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, posłankę Danutę Jazłowiecką, deputowaną do Parlamentu Europejskiego, dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego Uniwersytetu Wawrszawskeigo, dr hab. Ewę Popławską z Akademii Leona Koźmieńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr. hab. Piotra Tuleję (Uniwersytet Jagielloński), sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Podczas debaty szczególnie wiele uwagi poświęcono na dzielenie się doświadczeniami oraz określaniem nowych wyzwań. 

Okręgową Radę Adwokacką w Opolu reprezentował dziekan adw. Marian Jagielski wraz z mecenasem Jackiem Różyckim. Dziekan podczas swojego wystąpienia przedstawił zagadnienia konstytucyjne, z którymi adwokaci spotykają się podczas codziennej pracy zawodowej. 

Patronatem honorowym konferencję objęli: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Miasta Opola, a także Rzecznik Praw Obywatelskich i Danuta Jazłowiecka deputowana do Parlamentu Europejskiego.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/