Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 21 października w ramach III Radomskich Spotkań Prawników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Naczelnej Rady Adwokckiej.

Konferencja, która miała miejsce na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu, była wspólnym przedsięwzięciem Izby Adwokackiej w Radomiu, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – oddział w Radomiu oraz Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom.

Celem Radomskich Spotkań Prawników jest nie tylko stwarzanie warunków do prowadzenia debaty na temat aktualnych problemów tworzenia oraz stosowania prawa, ale i integracja środowisk prawniczych.

Prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, który objął konferencję patronatem honorowym, reprezentował wiceprezes NRA adw. Bartosz Tiutunik.  

W trakcie otwarcia konferencji głos zabrali JM Rektor UTH Radom - prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes NRA adw. Bartosz Tiutunik, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA - profesor Krystian Markiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Radomia Jerzego Zawodnika oraz Dziekan WPiA UTH Radom – Joanna Smarż.

Konferencja poświęcona była węzłowym problemom odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników i nauczycieli akademickich. Cechą wyróżniającą Radomskie Spotkania Prawników jest nie tylko harmonijna współpraca środowisk prawniczych i akademików przy organizacji konferencji, ale i zaproszenie do czynnego udziału w konferencji adwokatów, sędziów i radców prawnych.

Wśród prelegentów, obok wygłaszającego wykład inauguracyjny SSN prof. Włodzimierza Wróbla, byli: r.pr prof. ucz. Sławomir Patyra (UTH Radom), SSN dr Michał, Laskowski adw. dr Mirosław Kopeć (UTH Radom), adw. Jerzy Naumann, r. pr. Patrycja Kozłowska Kalisz, (UMCS), r. pr. prof. ucz. Mariusz Wieczorek (UTH Radom), r. pr. prof. dr hab. Maciej Rogalski (UŁaz), r.p. prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS), SSO Beata Morawiec,  r. pr. Gerard Dźwigała, adw. Grzegorz Fertak, prof. ucz. Radosław Giętkowski (UG), SSA Mariusz Młoczkowski, r.pr. Monika Tam-Pastwa oraz adw. Radosław Baszuk.

W konferencji w formie stacjonarnej wzięło udział ponad dwieście osób, a kilkadziesiąt uczestniczyło w niej zdalnie. 

Uczestnicy konferencji wskazywali niedostatki prawnej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, adwokatów, radców prawnych i nauczycieli akademickich. Zwrócono m.in. uwagę na problem związany z niedookreślonością przepisów stanowiących  o przewinieniach dyscyplinarnych oraz  konsekwencje odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowań dyscyplinarnych. Szczególnie dobitnie podkreślono niebezpieczeństwa instrumentalnego traktowania przepisów dyscyplinarnych, zwłaszcza w odniesieniu do sędziów. Równocześnie zgodnie stwierdzano potrzebę funkcjonowania modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a prelegenci sformułowali wiele postulatów de lege ferenda.

Owocem konferencji będzie monografia, która wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa UTH Radom.

Organizacja przedsięwzięć naukowcy naukowych przez NRA oraz WPiA UTH Radom stanowi jedną z form realizacji zawartego w lipcu br. porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacją a radomskim Uniwersytetem.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski