Olsztyn: konferencja "Mediacja w praktyce"

Konferencja „Mediacja w postępowaniu cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawa pracy w praktyce” odbyła się 18 października w Olsztynie. Inicjatorem było Centrum Arbitrażu i Mediacji Izby Adwokackiej w Olsztynie. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Tygodnia Mediacji - 16-20 października 2017 r. 

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Sądem Okręgowym w Olsztynie i Ośrodkiem Mediacji Gospodarczych OIRP w Olsztynie. Uczestniczyli w niej zainteresowani mediacją sędziowie sądu okręgowego i sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego. Udział w niej wzięli także mediatorzy, radcy prawni i liczna grupa adwokatów olsztyńskiej izby. Ponad 100 osób z zainteresowaniem wysłuchało prelegentów i aktywnie uczestniczyło w spotkaniu. Ze szczególnym zainteresowanie spotkało się prelekcja i wystąpienie adw. dr Małgorzaty Kożuch.

Praktyczne aspekty mediacji okazały się nośnym i bardzo interesującym tematem. Wiedza i doświadczenie przekazywane przez wybitnych specjalistów, praktyków niewątpliwie przyczyni się do popularyzacji tej nowoczesnej metody rozwiązywania sporów. Na potrzebę jej promowania wskazuje statystyka, z której wynika niewielka ilość mediacji w naszym okręgu. O promocję konferencji zadbali też mediatorzy Centrum Mediacji Izby Olsztyńskiej, którzy udzielili kilku wywiadów w lokalnych mediach i zebrali materiały do wydania interesujących materiałów konferencyjnych zawierających m.in. skróty wystąpień prelegentów i wybór przepisów dotyczących mediacji.

 

adw. Jerzy Dobrzański

wicedziekan ORA w Olsztynie

zdjęcia: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry