Opole: konferencja "Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym” odbędzie się 22 lutego w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Organizowana jest wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką i Sądem Okręgowym w Opolu i wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65. rocznicą powstania opolskiej izby adwokackiej.  

Konferencja została wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu - uczestnicy otrzymają 6 punków. Do udziału zaproszone są środowiska akademickie z całej Polski, adwokaci z Izby Adwokackiej w Opolu oraz sędziowie z okręgu Sądu Okręgowego w Opolu oraz prokuratorzy z okręgu Prokuratury Okręgowej w Opolu. Ze względów organizacyjnych z uwagi m. in. na liczbę prelegentów, na każde z wystąpień przewidziane jest ok. 15min. 

Prelegentami na konferencji będą: adw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS Uniwersytet Humanistyczny, prof. zw. dr hab. Lech Gardocki, SWPS Uniwersytet Humanistyczny, adw. prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, mgr Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski, mgr Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, r.pr. dr Dariusz Jagiełło, adiunkt ,SWPS Uniwersytet Humanistyczny, dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, adw. dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, adw. prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, Uniwersytet Łódzki, adw. dr Dariusz Mucha, adiunkt Uniwersytet Opolski, dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której zamieszczone zostaną artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów. 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres: ora.opole@adwokatura.pl

Konferencja odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) 22 lutego w godz. 10-16.00

Program ramowy Konferencji:

9:15 - 10:00 rejestracja uczestników 
10:00  - 10:20 uroczyste otwarcie Konferencji: przywitanie gości 
10:30 - 13:00 sesja referatowa
13:00 – 13:30 dyskusja
13:30-14:00 przerwa kawowa
14:00-15:40 sesja referatowa
15:40-16:00 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
16:00 uroczysty obiad dla prelegentów i zaproszonych gości 

Komitet Organizacyjny:
adw. Marian Jagielski,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. dr Dariusz Mucha
Wydział Prawa i Administracji

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr Dariusz Jagiełło, SWPS Uniwersytet Humanistyczny
dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry